18 dagar

med nya säkerhetsskyddslagen

• Säkerhetsskyddslag (PDF)
  • Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU21 (PDF)
  • Proposition 2017/18:89 (PDF)
  • Betänkande SOU 2015:25 (PDF)

• Säkerhetsskyddsförordning (PDF)

• Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

Föreskrifter om:

  1. Säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal med undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde.
  2. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om förfarandet vid registerkontroll.
  3. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i övrigt med undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde och utfärdande av säkerhetsintyg för personer och företag.

• Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd

• Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

Föreskrifter om:

  1. Säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal inom sitt tillsynsområde.
  2. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen inom sitt tillsynsområde med undantag av utfärdande av säkerhetsintyg för personer och företag.

• Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten

Föreskrifter om:

  1. Kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet, utöver Försvarsmaktens föreskrifter för statliga myndigheter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret.

• Försvarsmaktens handböcker om säkerhetsskydd

• Försvarsmaktens krav på godkända säkerhetsfunktioner (KSF)

• Regeringskansliets (UD) föreskrifter

Föreskrifter om utfärdande av säkerhetsintyg för personer som har hemvist i Sverige.


• Försvarets materielverks föreskrifter

Föreskrifter om utfärdande av säkerhetsintyg för leverantörer med säte i Sverige.


• Försvarets materielverks industrisäkerhetsskyddsmanual (ISM)

• Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.


• Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.


• Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.


• Länsstyrelsernas föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.