463 dagar

med nya säkerhetsskyddslagen

• Säkerhetsskyddslag (PDF)
 • Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (PDF)
 • Lag (2019:985) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (PDF)
 • Lag (2019:1187) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (PDF)
 • Lag (2019:1715) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (PDF)
 • Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU21 (PDF)
 • Proposition 2017/18:89 (PDF)
 • Betänkande SOU 2015:25 (PDF)
 • Betänkande SOU 2018:82 (PDF)

• Säkerhetsskyddsförordning (PDF)
 • Förordning (2019:82) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (PDF)
 • Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (PDF)
 • Förordning (2019:610) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (PDF)
 • Förordning (2019:1179) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (PDF)

• Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

Föreskrifter om:

 1. Säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal med undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde.
 2. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i fråga om förfarandet vid registerkontroll.
 3. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen i övrigt med undantag av Försvarsmaktens tillsynsområde och utfärdande av säkerhetsintyg för personer och företag.

• Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd
 • Introduktion till säkerhetsskydd (PDF)
 • Säkerhetsskyddsanalys (PDF)
 • Informationssäkerhet (PDF)
 • Fysisk säkerhet (PDF)
 • Personalsäkerhet (PDF)
 • Säkerhetsskyddad upphandling (PDF)

• Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

Föreskrifter om:

 1. Säkerhetsskyddsanalys, anmälnings- och rapporteringsskyldighet, säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal inom sitt tillsynsområde.
 2. Verkställigheten av säkerhetsskyddslagen inom sitt tillsynsområde med undantag av utfärdande av säkerhetsintyg för personer och företag.
• Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

• Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (PDF)

Föreskrifter om:

 1. Kryptografiska funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet, utöver Försvarsmaktens föreskrifter för statliga myndigheter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret.

• Försvarsmaktens handböcker om säkerhetsskydd

• Försvarsmaktens krav på godkända säkerhetsfunktioner (KSF)

• Regeringskansliets (UD) föreskrifter

Föreskrifter om utfärdande av säkerhetsintyg för personer som har hemvist i Sverige.


• Försvarets materielverks föreskrifter

Föreskrifter om utfärdande av säkerhetsintyg för leverantörer med säte i Sverige.


• Försvarets materielverks industrisäkerhetsskyddsmanual (ISM)

• Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (PDF)

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.


• Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.

Föreskrifter (TSFS 2019:41) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd (PDF)
4 kap. innehåller bestämmelser om placering i säkerhetsklass och registerkontroll.


• Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.


• Länsstyrelsernas föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och Försvarets materielverks föreskrifter.